Elementy umowy z zarządcą nieruchomości

Zarządca nieruchomości wydaje się osobą niezbędną, jeśli zależy nam na tym, aby budynek pozostawał nie tylko w należytym stanie technicznym, ale także prawnym. Jego zatrudnienie jest możliwe na podstawie umowy, a ponieważ jest to najważniejszy dokument regulujący stosunki właściciela i zarządcy nieruchomości, warto dołożyć starań, aby został on przygotowany w pełni profesjonalnie.

Kwestie związane z zatrudnieniem zarządcy nieruchomości reguluje Ustawa o gospodarce nieruchomościami pochodząca z 21 sierpnia 1997 roku. To właśnie ona informuje nas o tym, że zarządca nieruchomości musi być osobą fizyczną, a korzystanie z tego tytułu jest możliwe tylko wówczas, gdy posiada się licencję zawodową zarządcy nieruchomości nadaną przez odpowiednie organy państwowe. Zarządca nieruchomości liczący na zatrudnienie nie powinien zresztą ograniczać się wyłącznie do licencji, warto więc pamiętać również o obowiązku posiadania przez niego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Przygotowując się do podpisania umowy musimy mieć świadomość tego, że istnieją pewne elementy, które musi ona zawierać, jeśli zależy nam na tym, aby była dokumentem ważnym. Jej treść powinna więc obejmować między innymi oświadczenie zarządcy informującego, że posiada uprawnienia zawodowe, które wydało Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Nie można zapomnieć również o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej, w umowie powinna przy tym znaleźć się nie tylko sama deklaracja zarządcy, ale i numer polisy.

Przedmiotem umowy jest opieka nad nieruchomością, w dokumencie należy więc umieścić dane odnoszące się do jej księgi wieczystej, a w dalszej kolejności również do obiektów, które wchodzą w jej skład. Umowa musi też szczegółowo wyliczać obowiązki zarządcy, a choć niektórzy zarządcy nieruchomości oskarżani są o niepotrzebną drobiazgowość w tym zakresie, nie da się ukryć, że nie jest ona wcale nieuzasadniona. Spisując umowę nie warto pomijać zapisu przypominającego, że zarządcę nieruchomości obowiązuje tajemnica zawodowa. Jest to wyjątkowo ważne, zakaz przekazywania informacji odnoszących się do zarządzanej nieruchomości osobom trzecim obowiązuje bowiem nawet wówczas, gdy zarządca nie współpracuje już z właścicielem danego budynku.

Powiązane artykuły

Nasz partner

Renomowana Firma zajmująca się od wielu lat zarządzaniem nieruchomościami