Czym powinien się zajmować idealny zarządca nieruchomości?

Mieszkańcy dość często powtarzają, że zatrudnienie zarządcy nieruchomości to przede wszystkim niepotrzebne koszty ponoszone przez wspólnotę. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że obowiązki zarządcy są przez nich mylnie interpretowane, wiele osób jest więc przekonanych o tym, że zarządca ogranicza się do wypełniania dokumentów oraz sezonowego odśnieżania chodnika.

Tymczasem okazuje się, że liczba obowiązków spoczywających na współczesnym zarządcy nieruchomości nie jest wcale mała, zajmuje się on bowiem wieloma kwestiami związanymi nie tylko z utrzymaniem, ale również z opieką nad budynkami. W pierwszej kolejności jest to prawidłowy obieg dokumentów, nie jest to jednak praca, którą można wykonać automatycznie, zarządca da bowiem między innymi o to, aby należności wspólnoty były regulowane terminowo. Jest też uprawniony do zawierania umów z dostawcami mediów, a jednocześnie to właśnie on zapewnia prawidłowy kształt wielu dokumentów wspólnotowych. W przekonaniu mieszkańców, idealny zarządca nie powinien jednak ograniczać się wyłącznie do prowadzenia dokumentacji i utrzymywania czystości w częściach wspólnych budynku.

Oczekuje się od niego również dbania o porządek na zewnątrz nieruchomości tak, aby cieszyła ona oko ładnym wyglądem i bogactwem zieleni. Mieszkańcy liczą też na to, że zimą będą mogli bezpiecznie poruszać się wokół budynku, postulat usuwania lodu z chodników nie jest przy tym jedynym, coraz częściej mówi się bowiem o zastosowaniu mat antypoślizgowych znajdujących się przy schodach. Coraz częściej można też usłyszeć o korzyściach, jakie niesie współpraca zarządcy nieruchomości z architektem krajobrazu nawet, jeśli wiąże się ona z określonymi kosztami. Pozwala ona na podniesienie wartości poszczególnych lokali, a więc leży w interesie zamieszkujących je osób. Innym postulatem, który pojawia się wyjątkowo często jest ten, który wiąże się z troską o stan techniczny budynku. Nie chodzi tu przy tym o terminowe kontrole instalacji gazowej lub wentylacyjnej, to bowiem coraz większej grupie osób wydaje się czynnością oczywistą. Zarządca nieruchomości powinien więc poświęcać uwagę wszystkim urządzeniom znajdującym się w części wspólnej budynku i interweniować natychmiast, gdy pojawiają się nieprawidłowości związane z ich działaniem.

Powiązane artykuły

Nasz partner

Renomowana Firma zajmująca się od wielu lat zarządzaniem nieruchomościami