Czym się zajmuje zarządca nieruchomości?

Osoby tworzące wspólnotę mieszkaniową powinny mieć świadomość tego, że spoczywa na nich obowiązek wyboru jej zarządu. Przepisy prawne sprawiają jednak, że zarząd nie musi wykonywać obowiązków, jakie są na niego nakładane, możliwe jest bowiem scedowanie ich zarówno na osobę trzecią, jak i na wyspecjalizowaną firmę odpowiedzialną za kompleksową obsługę nieruchomości.

I choć często możemy usłyszeć o tym, że zarządca nieruchomości zajmuje się wyłącznie jej administrowaniem, a tym samym współpraca z nim staje się kolejnym niepotrzebnym kosztem, istnieje wiele dowodów na to, że wcale tak nie jest. Nieporozumienia wynikają przede wszystkim z tego, że w języku potocznym różnica pomiędzy administratorem oraz zarządcą nieruchomości niemal nie istnieje. Właśnie dlatego wielu osobom tworzącym wspólnotę wydaje się, że zarządca wykonuje te prace, które, bez większego wysiłku, wykonywaliby również poszczególni członkowie zarządu. Tymczasem okazuje się, że w świetle polskiego prawa różnica jest zasadnicza, a samo określenie „administrator” pojawia się w nim jedynie okazjonalnie i nie jest w żadnym miejscu zdefiniowane. Inaczej przedstawia się sytuacja wówczas, gdy mówimy o zarządcy nieruchomości. Bez trudu można dostrzec już choćby to, że zarządca wybrany przez wspólnotę musi wywiązywać się ze znacznie większej liczby obowiązków, niż ma to miejsce w odniesieniu do administratora.

Tu warto wspomnieć choćby o utrzymaniu czystości i bezpieczeństwa, obowiązki zarządcy nie ograniczają się przy tym do samej nieruchomości, ale również do terenów wokół niej. To na zarządcy ciąży też obowiązek oceny tego, jak prezentuje się stan techniczny nieruchomości, powinien więc sprawdzać regularnie drożność przewodów wentylacyjnych i spalinowych, a także przewodów dymowych w zależności od tego, jakie rozwiązania zostały zastosowane w nieruchomości. Jego obowiązkiem jest też dbanie o regularne przeglądy instalacji gazowej, a także przestrzeganie przepisów odnoszących się do ochrony przeciwpożarowej budynku. Nie można zapomnieć i o tym, że zarządca dba o części wspólne budynku takie, jak choćby ciągi komunikacyjne, w pewnym momencie okazuje się, że zatrudnienie specjalistycznej firmy niesie za sobą zdecydowanie więcej korzyści niż początkowo można było podejrzewać.

Powiązane artykuły

Nasz partner

Renomowana Firma zajmująca się od wielu lat zarządzaniem nieruchomościami