Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynku

Gdy analizujemy niebezpieczeństwa, na jakie narażeni są ludzie przebywający w budynkach, nie możemy nie zgodzić się z tym, że pożar jest jednym z najpoważniejszych. Już choćby dlatego warto zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi obrony przeciwpożarowej budynku. Bardzo często okazuje się przecież, że do pożarów doprowadza nie brak wyobraźni ze strony mieszkańców, ale przede wszystkim wychodzenie z założenia, że przepisy nie muszą być przestrzegane w sposób szczególnie restrykcyjny. Warto zatem pamiętać o tym, że zarządcy i właściciele nieruchomości mają do spełnienia kilka obowiązków.

Polski system prawny poświęca sporo uwagi ochronie przeciwpożarowej, najważniejszym dokumentem jest zaś ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku. Dodatkowych informacji udziela Rozporządzenie wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku. Sama ochrona przeciwpożarowa definiowana jest jako realizacja tych działań, których celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia, a także środowiska przed pożarem, klęską żywiołową oraz innym miejscowym zagrożeniom. Wspomniane przepisy nie ograniczają się zresztą do ogólnego komunikatu, analizując ich treść można więc zapoznać się z konkretnymi działaniami, które należy wykonywać. Tu warto wspomnieć choćby o zapewnieniu środków, które mogą być wykorzystane wtedy, gdy pojawi się konieczność zapobiegania zagrożeniom oraz o przeprowadzaniu akcji ratowniczych.

Duże znaczenie ma zwłaszcza ochrona techniczna nieruchomości, choć nie można zapominać także o środkach zarówno formalno-prawnych, jak i organizacyjnych, dzięki którym ochrona przeciwpożarowa przebiega sprawnie. Sam zarządca budynku w pierwszej kolejności powinien pamiętać o tym, że przestrzegane powinny być wymagania techniczno-budowlane, technologiczne oraz instalacyjne, niedopuszczalne są przy tym nawet minimalne odstępstwa od reguły. Nieruchomość musi być przy tym wyposażona w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe, których charakter jest dopracowany w specjalnych przepisach.

Ogromne znaczenie ma także przygotowanie przez zarządcę dróg ewakuacyjnych, a także procedur z nimi związanych tak, aby, w momencie pożaru, można było korzystać z nich w sposób intuicyjny. Nie wolno zapominać również o znajomości procedur postępowania w trakcie pożaru, co jest wymogiem odnoszącym się nie tylko do zarządcy, ale i innych osób znajdujących u niego zatrudnienie.

Powiązane artykuły

Nasz partner

Renomowana Firma zajmująca się od wielu lat zarządzaniem nieruchomościami